Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven

Disse kursene gir deg nødvendig kunnskap og ferdigheter innen arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven, slik at du kan håndtere ulike situasjoner og utfordringer på en profesjonell og lovlig måte. Bli en ekspert innen arbeidsmiljø og sikre en trygg og produktiv arbeidsplass for alle.

Ansettelse ABC

Juridiske aspekter ved ansettelse: Lær om regler, omplassering og oppsigelse. For personalsjefer og HR.

Nedbemanning ABC

Regler, oppsigelse, avskjed, permittering. For arbeidsgivere og de som håndterer arbeidsrettslige spørsmål.

Permittering ABC

Prosedyrer, saklighetskrav, ansattes rettigheter. For arbeidsgivere som ønsker å gjennomføre permitteringsprosesser i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Scroll til toppen