Stillaskurs

Fra 01.01.2016 kom det nye regler vedrørende brukerkurs og sertifisert opplæring på stillas.

Vi gjennomfører brukerkurs på systemstillas og rullestillas i høyder fra 2 til 5 meter, og fra 5 til 9 meter. I tillegg gjennomfører vi sertifisert opplæring på stillasbygging fra 9 meter og oppover.

Ta kontakt med oss visst det er ønskelig med internopplæring.