Kontakt oss

Alle
//
Administrasjon
//
Anbud
//
Salg- og marked
//
Våre veiledere
Daglig leder
982 98 790
Instruktør
Nestleder
982 98 795
Instruktør
Instruktør
Salgssjef
982 98 793
Instruktør
Instruktør
Instruktør
Instruktør
Kontorleder
982 98 791
Instruktør
Instruktør
Regionsansv. -Sørvest
982 98 798
Regionsansv. -Nord/midt
982 98 794
Instruktør
Regionsansv. - Øst
982 98 792
Instruktør
Instruktør
Instruktør
Fagbrevansvarlig
982 20 477
Instruktør
Instruktør
Veileder Fagbrev
Instruktør
Veileder fagbrev
Veileder arbeidsavklaring
Veileder AMO-kurs
Polsk tolk/interpreter
Instruktør
Faglig leder - ADK kurs
Veileder fagbrev/Vox
Instruktør
Instruktør
Instruktør
Instruktør
Instruktør
Veileder AMO-kurs
Sensor, oppkjøring Tromsø
IKT og E-læring
982 20 475
Kontormedarbeider
982 20 476

Kontaktskjema

For og mellomnavn*

Etternavn*

Bedrift

Mobil

E-post (obligatorisk)

Hva gjelder henvendelsen

Her er vi i Tromsø
Her finner du oss i Tromsø.