Våtrom – Grunn- og A-modul / Oppdatering Modul-A

Norsk Fagutdanning er Norges største leverandør av våtromssertifisering. Vi arrangerer kurs i Byggebransjens våtromsnorm over hele landet. Meget erfarne og dyktige instruktører som til en hver tid er oppdatert på det faglige og vet hva et godt våtromskurs skal inneholde. Vi kjører både grunnmodul, A-modul og B-modul. Sjekk kalenderen under, vi har alltid et kurs i nærheten! Relaterte kurs: Modul B

Våtromssertifkatet fra FFV har en gyldighetsperiode på 5 år.