Våtrom B-Modul -Godkjent våtromsbedrift

Våtrom B-Modul

Våtromskurs B-Modul – kombinert livebasert foredrag over web eller som fysisk samlingsbasert kurs. Kurset starter med en dags foredrag som tar for seg det grunnleggende – deretter knyttes deltaker opp mot en nettbasert plattform der oppgaver og prosjektoppgave skal løses og leveres. Det vil være klare krav til leveranse.

Når deltakeren så er godkjent vil elektronisk BM eksamen gjøres tilgjengelig.

Varighet

B-Modulen avholdes både som livebasert forelesning over web og som vanlig klasseromsundervisning, - Kurset går normalt over en dag fra kl.09:00- 17:00.
I etterkant av kurset får deltageren tilsendt en link til prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven løses hjemmefra. Deltageren har to uker på seg på å fullføre oppgaven og for å avlegge den elektroniske eksamenen. 

– Forelesning 6 timer
– Prosjektoppgave løses hjemme  (nettbasert).
– Tilgang til eksamen dagen etter oppstart av kurset. (elektronisk nettbasert eksamen).

Forkunnskaper

Gjennomført Grunnmodul Våtrom og i tillegg ett av punktene under:

  • Personer med teknisk utdannelse som ingeniør, sivilingeniør eller sivilarkitekt.
  • Personer med teknisk fagskole eller mesterbrev.
  • Personer med fag-/svennebrev og minimum 4 års relevant praksis innen prosjektering og/ eller ledelse av byggeprosjekter, kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av FFV (Fagrådet for våtrom).

Hvem passer kurset for?

Prosjekterende i våtromsrelaterte bedrifter.

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.

 

Våtromskurs ODA, GM, AM