Sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring

Våre kurstilbud omfatter sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring innen ulike områder som anleggsfører, lastebilkranfører, palletruck/ledestabler, personløfter, rigger, teleskoptruck (C1/C2) og truckfører (klasse 1-5). Vi fokuserer på praktisk og teoretisk opplæring for å sikre at deltakerne får nødvendig kompetanse og utstedt relevante sertifikater og kompetansebevis.

Anleggsmaskinfører

Kurset gir deltakerne nødvendig kompetanse for å jobbe som maskinfører i anleggsbransjen. Det dekker teoretisk og praktisk opplæring i ulike typer maskiner, arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. 

ATV – Firehjuling sikkerhetskurs

ATV - Firehjuling sikkerhetskurs er rettet mot de som bruker ATV enten som arbeidsutstyr eller til fritidsbruk. Kurset dekker lovgivning, kjøretøyets oppbygging og sikkerhet, periodisk og daglig kontroll, kjøreteknikk og praktisk kjøretrening. 

Farlig småverktøy

Kurset er rettet mot arbeidsgivere og arbeidstakere som bruker arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet. Kurset gir kunnskap om oppbygging, bruk, vedlikehold og kontroll av ulike farlige småverktøy.

G11 Løfteredskap, stropp og anhuker

Kurset er rettet mot personer som arbeider med løfteredskap og ønsker å øke sin kompetanse og forståelse for sikkerhet i løftearbeid.  Kurset er obligatorisk for kranførere, riggere og de som jobber med tunge løft.

G4 Bro- og Traverskran

Kurset omfatter modul 2.7 Bro- og Traverskran samt modul 3.7 Kontroll og vedlikehold. Kurset består av både teoretiske forelesninger og gruppearbeid, der teorien knyttes til praktiske eksempler

G8 Lastebilkran

Tre-dagers kurs i operasjon, kontroll og vedlikehold av lastebilkraner. Teori kombinert med praktiske øvelser. Kompetansebevis utstedes ved bestått eksamen og 40 timers veiledet praksis.

Palletruck og ledestabler

7,5-timers kurs i sikker bruk og håndtering. Inkluderer trucktyper, stabilitet, godshåndtering, kontroll og lovgrunnlag. Kombinert klasseromsundervisning og praktisk opplæring.

Personløfter

Sikkerhetskurs for betjening av personløftere. Mål om å øke kunnskap og bevissthet om sikker bruk og forebygging av farer. Kursbevis og sertifikat utstedes ved bestått eksamen.

Riggerkurs

Opplæring i sikker bruk av løfteutstyr, vinsjer, taljer og rigging. Moduler inkluderer løfteredskap, fallsikring og rigging. Kurset gir grunnleggende kunnskap for jobber innenfor lasteflytting på land og offshore.

Teleskoptruck C1 og C2

Sertifisert opplæring for bruk av teleskoptrucker med løftekapasitet inntil 10 tonn. Kurset omfatter teori og praktisk opplæring, inkludert ansvar, sikkerhetspunkter, stabilitet, løftekapasitet og merking.

Truckfører klasse 1-5

Kurset gir teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av trucker i klasse 1-5. Det er ingen krav til forkunnskaper, og kurset er åpent for alle som skal bruke truck.

Scroll til toppen