Plan- og bygningsloven – Innføring i byggereglene

Kurset gir deltakere oversikt over gjeldende plan- og bygningslov, med fokus på tekniske forskrifter (TEK, SAK og DOK) ved søknad og gjennomføring av byggeprosjekter. Emnene inkluderer byggesaker, teknisk forskrift (TEK17), dokumentasjonskrav, tilgjengelighet, inneklima, fukt- og våtrom, samt bustadsoppføringsloven og lov om håndverkertjenester.

Scroll til toppen