HMS

HMS-kursene gir grundig opplæring i HMS-arbeid, ansvar, samhandling og fordeler av HMS. Lekeplasskontrollmodulene dekker visuelt ettersyn, sikkerhetskrav og feilretting på lekeplasser. Tilpasset bransjebehov med både teoretisk undervisning og praktisk demo.

HMS-kurs for ledere

HMS-kurset for ledere tilbyr både dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljølovens krav og inspirasjon til aktivt fokus på HMS-arbeidet i bedriften.

HMS-kurs for verneombud

HMS-kurset for verneombud oppfyller kravene i Arbeidsmiljøloven for dokumentert opplæring i HMS, samtidig som det inspirerer til aktivt fokus på HMS-arbeidet og de positive ringvirkningene det kan ha i bedriften.

Lekeplasskontroll (LISA)

Lekeplasskontroll (LISA) er et kurs som dekker ulike moduler og tar sikte på å sikre trygghet på lekeplasser i borettslag, skoler og barnehager. Kurset tilfredsstiller HMS-forskriften og forskriften for sikkerhet ved lekeapparater.

Branntettingskurs

Branntetting skal forhindre røyk- og brannspredning mellom brannceller. Under kurset vil deltakerne orienteres og gjøres kjent med de ulike forskriftene som gjelder, og får en innføring i hvordan og hvorfor man branntetter.

Scroll til toppen