FSE

FSE-kursene er opplæringsprogrammer som fokuserer på sikkerhetsaspekter innen elektrisk arbeid. Kursene dekker relevante temaer som ansvarsforhold, planlegging, sikkerhetsfilosofi, og bruk av verneutstyr. Alle kursene tilbyr erfarne instruktører og relevant faglig innhold for å sikre trygg og effektiv utførelse av elektrisk arbeid.

FSE Høyspenningskurs

FSE Høyspenningskurs fokuserer på sikkerhet og ansvar ved arbeid på høyspenningsanlegg. Kurset gir forståelse for regelverket og betydningen av riktig utstyr. Obligatorisk for ansatte på høyspenningsanlegg.

FSE Instruert personell

FSE Instruert personell kurset fokuserer på betydningen av HMS for bedriftsledere.Egnet for ledere i bransjer der HMS er viktig for arbeidsplassen. Erfarne instruktører tilpasser kurset til bransjens behov.

FSE Lavspenningskurs

FSE Lavspenningskurs er et årlig krav for elektropersonell som jobber med lavspenning. Erfarne kursledere deler sin kunnskap om verneutstyr og sikkerhet.

Scroll til toppen