Asbestsanering

Kurs i asbestsanering gir deltakerne nødvendig opplæring og kompetanse til å håndtere asbest på en trygg og forsvarlig måte. Kurset dekker kravene fastsatt i forskriften for arbeid med asbest og fokuserer på riktig håndtering, sikkerhetstiltak, saneringsmetoder og korrekt bruk av verneutstyr.

Asbestsanering

Dette kurset om asbestsanering gir deg opplæring i samsvar med forskriften for arbeid med asbest. Etter fullføring kan du søke arbeidstilsynet om godkjenning for asbestarbeid i opptil 3 år.

Scroll til toppen