Ansettelse ABC

Tema for kurset

Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere.

I forbindelse med ansettelsesprosesser er det mange viktige juridiske aspekter som skal ivaretas. Sånn som avtale om prøvetid, prestasjonsforventninger, forståelse av bedriftens mål og interne arbeidsmåte, og bedriftskultur.

Hvordan dette kommer til uttrykk i stillingsannonser, arbeidsavtale, intervju og stillingsinnplassering, har stor betydning for hva arbeidsgiver kan kreve av den ansatte i stillinga, herunder muligheten til å kunne omplassere vedkommende eller avslutte arbeidsforholdet. Dette dersom den ansatte viser seg å underprestere og/eller ikke passer i stillinga. Arbeidsmiljøloven gir alle ansatte et sterkt stillingsvern.

Bevisbyrden for at det er saklig grunn for oppsigelse eller omplassering ligger på arbeidsgiver. Det er mange juridiske fallgruver for arbeidsgiver frem til en vellykket ansettelse eller oppsigelse av arbeidstaker har funnet sted.

Dagskurset gir en oversikt over de mest sentrale emnene i loven, med særlig fokus på reglene om ansettelse og senere mulighet for omplassering og/eller oppsigelse av ansatte som viser å ikke passe i den stillinga de er blitt ansatt i.

Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til ansettelser og senere rett til omplassering og oppsigelse pga. underprestasjon og/eller manglende tilpasning til stillinga.

 Oversikt – kursinnhold – læringsutbytte

Deltema:

Målgruppe

Alle som arbeider med personalspørsmål samt andre som kommer i berøring med arbeidsrettslige problemstillinger i sitt arbeid.

Varighet

6 timer inkludert lunsj og pauser.

Pris for Ansettelse ABC

Se påmeldingsskjema under. Pris inkluderer kursmateriell, varm lunsj, kursbevis og kaffe/te.

Scroll til toppen