Veien til fagbrevet gjennom Norsk Fagutdanning

Har du arbeidet som ufaglært i noen år, og ønsker nå å høyne kunnskap og kompetanse formelt?

Selv om du ikke har mulighet til å ta fagbrev gjennom videregående utdanning med ungdomsrett, kan du fortsatt ta fagbrev ved bestått teorikurs og etter praksis i arbeidslivet. Dette kalles å være praksiskandidat.

Norsk Fagutdanning tilbyr teorikurs for en rekke fagfelt, som en del av veien til fagbrevet for kandidater med praksiserfaring. 

Våre kurs for fagbrev er eksamensforberedende teorikurs. Kursene er en del av en dokumentasjonsordning. Det betyr at du dokumenterer opparbeidet kunnskap og kompetanse i et fagfelt, slik at du kan få fagbrev som bekrefter din formelle kompetanse.

Trykk her for å lese mer om våre fagbrevkurs.

Våre fagbrevkurs

Norsk fagutdanning har eksamensforberedende fagbrev- og teorikurs innen syv ulike fagfelt:

  • barne- og ungdomsarbeiderfag 
  • helsefag
  • tømrerfag
  • anleggsmaskinførerfag
  • vei- og anleggsfag
  • renholdsoperatørfag
  • salgsfag

Vi arrangerer vanlig undervisning på våre kurs, samt digital undervisning gjennom nettbaserte kurs. Oppbygging, hyppighet og deltakelse vil variere basert på kurs og geografiske områder. Det er viktig for oss å kunne tilby teorikurs der kandidaten befinner seg, uansett hvor det er i Norge. Derfor har vi et utvalg digitale kurs tilgjengelig, samt stor fleksibilitet når det gjelder arrangering av samlinger.

Vår undervisning finnes i tre varianter:

  • klasseromsundervisning
  • nettstudie
  • kombinasjon av nettstudie og klasseromsundervisning 

Noen kurs kan tas som intensivkurs over kortere perioder, mens andre arrangeres over lengre tid. Kursene våre kan være både helgesamlinger og ukesundervisning. Nettbaserte kurs kan gjennomføres i det tempoet du ønsker, når og hvor du vil. Det er viktig å huske på å melde seg opp til eksamen i god tid, det er ikke nok å følge undervisningen på teorikurset.

Deltakelse på teorikurs er ikke obligatorisk for å ta fagbrev. Du kan også melde deg opp til eksamen på egenhånd, men dette krever at du gjennomfører egenstudier med struktur, disiplin og selvstendighet. Hvis du melder deg opp til et teorikurs hos Norsk Fagutdanning, får du veiledning og oppfølging hele veien til eksamen, slik at du stiller forberedt. Vår erfaring er at de fleste kandidater gjør det bedre når de er meldt opp til et kurs de kan følge, enten alene eller sammen med andre. På denne måten trenger du ikke selv å organisere og strukturere læringsmaterialet, og kan følge en undervisning som er lagt opp best mulig. 

Les mer om kursene våre og hvordan de er bygd opp her.

Hvordan får jeg fagbrev gjennom Norsk Fagutdanning?

Eksamensforberedende teorikurs er kun én del av hva som må til for å få fagbrevet. For kunne ta fagprøven må du også ha omtrent fem års praksisarbeid i ditt fagfelt. Men du behøver ikke å ha fem år med praksis før du begynner på våre teorikurs.

Les mer om praksiskandidatordningen og hvordan du kan få fagbrev på udirs nettsider her.

Uansett hvor lenge du har jobbet som ufaglært i praksis, kan du nemlig melde deg på eksamensforberedende teorikurs hos Norsk Fagutdanning. Det er fullt mulig å ta teorieksamen før eller underveis i praksisen.

Om du velger å ta Norsk Fagutdannings teorikurs før du har mange nok år til å søke fagbrev gjennom praksis, vil du likevel stille sterkere i arbeidsmarkedet med økt kompetanse og kunnskap. Dette gjør de resterende årene med praksisarbeid før fagbrevet enda enklere og mer spennende.

Engasjerende undervisning

Teorikurs fra Norsk Fagutdanning tar utgangspunkt i å treffe en bred målgruppe, hvor mange kandidater er vant med fysiske og praktiske arbeidsdager. Derfor er det viktig for oss å tilby engasjerende og tilgjengelig undervisning, som ikke er vanskelig å følge. Vi tar vårt ansvar for tilrettelegging for kandidatene på alvor, og streber alltid etter å kunne tilby effektiv og god opplæring gjennom kursene våre.

Eksamensforberedende fagbrevkurs fra Norsk Fagutdanning er godkjent av statens lånekasse. Det betyr at du kan søke om lån og stipend for å delta på våre teorikurs for fagbrev.

Les mer om det å søke lån eller stipend som praksiskandidat hos lånekassen her.

Norsk Fagutdanning gir deg teoretisk tyngde

Norsk Fagutdanning tilbyr et helhetlig opplegg for veien til fagbrev gjennom gode teorikurs. Vi er konkurransedyktige på pris, og tar vare på våre kandidater gjennom hele det eksamensforberende kurset. Vår visjon er å være tilstede når kandidatene trenger oss, og tilby kurs i hele Norge.

Lurer du på om du burde ta våre teorikurs for å få fagbrev? Eller er du usikker på hvilke valgmuligheter du har? Norsk Fagutdanning kan hjelpe deg med veiledning og råd. Kontakt oss her, eller ring oss på nummer 400 04 094.