Læring med Kompetansepluss

I dagens moderne arbeidsliv er det høye krav til å heve kompetanse og kunnskap i bedrifter, for å kunne holde tritt med den høye og intensive kunnskapsutviklingen.

Hos Norsk Fagutdanning kan din virksomhet få hjelp til å høyne nivået på ansattes kompetanse og ferdigheter gjennom Kompetansepluss.

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss er en tilskuddsordning fra Kunnskapsdepartementet. Det betyr at gjennomføring av kurset er fullstendig gratis for en bedrift eller virksomhet. Det eneste kravet er å få innvilget søknad om støtte til å gjennomføre kurset.

Heldigvis trenger du ikke å bekymre deg for kartlegging av opplæringsbehov, søknadsskriving og -prosess. Norsk Fagutdanning tar seg av hele prosessen for deg. Det eneste du trenger å gjøre er å avtale med dine ansatte om når og hvor de skal møte opp for opplæring.

Les mer om Kompetansepluss på kompetansenorge.no

Vi organiserer også mange nettbaserte kurs, slik at dine medarbeidere kan tilpasse opplæring til sin spesifikke hverdag. Våre nettbaserte kurs er videokurs, som er optimaliserte for å være tidseffektive og tilgjengelige for en bred gruppe av brukere.

Når det er behov for oppmøte på kursene våre, strekker vi oss langt for å gjøre det så enkelt som mulig å delta. Vi har undervisning på ettermiddags- og kveldstid, slik at det ikke forstyrrer arbeidsdagen. Vi kan også sende våre dyktige instruktører over hele landet, til din bedrift. På denne måten sparer du kostnadene med å sende ansatte utenbys. Ved behov finner vi også instruktører i nærheten av deg og din bedrift, slik at dine ansatte får kursing der de er.

Opplæring fra Kompetansepluss inneholder grunnleggende ferdighetslæring i:

  • lesing
  • skriving
  • matematikk
  • muntlig språk (norsk, samisk)
  • samfunnsfag
  • IKT

Norsk Fagutdanning tilbyr forskjellige varianter av kurs og fagfelt fra Kompetansepluss.

Se hvilke kurs vi tilbyr her.

Hvem kan gjennomføre Kompetansepluss?

Kompetansepluss er et opplæringsopplegg for alle typer virksomheter og bedrifter, og deres medarbeidere. Kjernen av Kompetansepluss er å høyne nivået på ferdigheter og kunnskap hos ansatte, uansett hvilken sektor de tilhører.

Kompetansepluss er spesielt egnet for fremmedspråklige arbeidere i norsk arbeidsliv. Ved å sende ansatte med utenlandsk bakgrunn på opplæring fra Kompetansepluss tilskuddsordningen, kan du sørge for at dine medarbeidere får bedre ferdigheter som hjelper dem i norsk arbeidsliv.

Ved slutten av våre Kompetansepluss-kurs gjennomføres det standardiserte tester for å klargjøre hvilket nivå deltakerne er på etter undervisningen. På denne måten kan vi alltid holde oversikt om at kursene våre holder god nok standard, og om de som deltar har fått ordentlig utbytte av opplæringen.

Høy kompetanse gir bedre arbeidshverdag

Mye av basiskunnskapene du trenger i hverdagen og i arbeidslivet er ting som mange tar for gitt. Å kunne lese skilt eller få med seg enkle beskjeder er ikke en selvfølgelighet for fremmedspråklige ansatte eller medarbeidere med lærevansker.

Ved å forbedre norskkunnskaper blir ansattes arbeidshverdag enklere, tryggere og mer effektiv. Instruksjoner, kommunikasjon, sikkerhetsopplysninger og sosialt samvær blir lettere. Dette er viktig for å knytte de ansatte tettere til din virksomhet, og skape bedre trivsel.

Undervisning i allmennkunnskap som matematikk og samfunnsvitenskap er også viktig for å kunne fungere i norsk samfunnsliv og arbeid på en god måte. Ved å gjennomføre opplæring i disse fagfeltene vil ansatte få en økt følelse av mestring, og vil kunne tilpasse seg de høye kravene i arbeidslivet i dag.

Våre kurs i språk er ofte kombinert med praktisk undervisning i samfunnsfag, kultur, historie og IKT. På denne måten blir språkopplæringen fundamentert i anvendelige fag og enklere å følge.

Norsk Fagutdanning legger til rette for god opplæring

Norsk Fagutdanning kan behovstilpasse opplæring for dine ansatte, slik at de kan gjennomføre opplæring som passer deres arbeidshverdag både i innhold og tidsmessig. Du trenger ikke tenke på kostnader eller organisering av opplæringen, vi i Norsk Fagutdanning tar oss av alt sammen.

Se vår kontaktinformasjon her, eller ring oss på nummer 400 04 094 hvis du har spørsmål om våre kurs eller Kompetansepluss.