Vi kan tilby en mengde tjenester utover de rent kursmessige

Gjennom våre instruktører og samarbeidspartnere kan vi formidle alt fra rådgivning i forhold til bygg og anlegg, til spesialtilpasset for bedriftsintern opplæring.

Veien til fagbrevet

Våre kurs for fagbrev er eksamensforberedende teorikurs. Kursene er en del av en dokumentasjonsordning. Det betyr at du dokumenterer opparbeidet kunnskap og kompetanse i et fagfelt, slik at du kan få fagbrev som bekrefter din formelle kompetanse.

Læring med Kompetansepluss

I dagens moderne arbeidsliv er det høye krav til å heve kompetanse og kunnskap i bedrifter, for å kunne holde tritt med den høye og intensive kunnskapsutviklingen. Gjennom oss kan din virksomhet få hjelp til å høyne nivået på ansattes kompetanse og ferdigheter gjennom Kompetansepluss.

Utleie av lokaler

Våre utleielokaler kan settes opp som klasserom, møterom, U-bord, kino og blankett.

Nyttige filer og lenker

Vi har samlet nyttige filer og lenker.

Scroll til toppen