Våre vilkår og betingelser

Vi anbefaler at du som kunde setter deg inn i våre påmeldingsvilkår og betingelser.

Personvern:

Ved godkjenning av disse vilkår aksepterer du samtidig at vi kan sende deg relevant informasjon, tilbud og nyheter fra oss som kurstilbyder.

Dine opplysninger ivaretas av oss og vil ikke bli videreformidlet til tredjepart med mindre dette er nødvendig for å kunne sikre leveranse og oppfyllelse av selve kursgjennomføringen (sertifikater ol). Spørsmål vedrørende dette kan sendes til personvern@fagutdanning.no.

Lenke til våre personvernerklæring – https://fagutdanning.no/personvernerklering.html

Påmelding:

Din påmelding er bindende og blir bekreftet pr e-post til den email-adressen som er fylt ut i påmeldingsskjemaet. Eventuelle endringer skal skje skriftlig pr. e-post til kurs@fagutdanning.no.

Det er den som melder seg på sitt ansvar å sette seg inn i våre avbestillingsvilkår.

NB! Ved påmelding mindre eller lik 14 dager før kursstart så er det ikke mulig å melde seg av uten 100 % belasting av kursavgiften.

Avmelding:

Alle våre kurs har bindende påmelding – vi åpner imidlertid opp for at du kan melde deg av innenfor følgende gitte rammer:

  • Ved avmelding mellom 15 og 20 dager før kursstart tilkommer det et avmeldingsgebyr på 50% av kursprisen.
  • Ved avmelding mindre enn 14 dager før kursstart belastes full kursavgift.
  • For fagbrevkurs gjelder følgende: avmelding mellom 30 og 50 dager før kursstart – 50 %. Ved avmelding mindre enn 30 dager før kursstart vil 100% kursavgift tilkomme.

(Hvis du ikke kan delta på kurset du er påmeldt til, kan det gis mulighet for deltagelse på annet tilsvarende kurs på seinere/annet tidspunkt – dette må skje innen 6 måneder – selve kursavgift må uansett betales iht utsendt faktura ved valg av en slik løsning).

PS! Ikke bestill reise eller opphold før du har mottatt skriftlig bekreftelse på at kurset gjennomføres og at du har fått plass.

All avmelding skal skje skriftlig pr. e-post til kurs@fagutdanning.no

Betaling:

Faktura for kursavgift blir sendt ved påmelding og så snart kurset blir bekreftet til gjennomføring. Norsk Fagutdanning benytter EHF eventuelt epost-faktura. For alle ordrer tilkommer det et administrasjonsgebyr på kr 70.

NB! Kursavgiften må betales selv om du er forhindret fra å delta på påmeldt kurs – se vilkår under påmelding.

Fakturagebyr på 65 kr, vil tilkomme om faktura må sendes pr post. Ved bruk av elektronisk fakturering frafalles dette.

Eventuell avgift for utstedelse av sertifikat(er) blir fakturert etter kursdagen(e). Standard betalingsvilkår er per 10 dager – om dere trenger andre vilkår så send epost til – faktura@fagutdanning.no.

Alle priser på tilleggsprodukter du/dere bestiller i forbindelse med kurspåmeldingen er inklusive merverdiavgift. Selve kursavgift er fritatt fra merverdiavgift.

Særskilte vilkår ifm påmeldinger til våtromskurs

Den enkelte deltaker godtar følgende retningslinjer ifm avholdelse av eksamen:

  1. Eksamen er elektronisk – for tilrettelagt eksamen ta kontakt på e-post.
  2. Eksamen har varighet av 4 timer.
  3. På eksamen er alle hjelpemidler tillatt.  Våtromsnorm brukes.
  4. Du får resultatet ditt ved avslutning av eksamen. Ved klage så rettes den til FFV.
  5. Alt av avgifter må være betalt før avleggelse av eksamen.
  6. Ved eventuell kontinuering vil det tilkomme en tilleggsavgift.

Reise og overnatting:

Kunden er selv ansvarlig for å bestille eventuell reise og overnatting. Vi anbefaler våre kunde å ikke bestille reise/overnatting før bekreftelse på kursstart er mottatt fra oss.

Avlysning:

Norsk Fagutdanning forbeholder seg retten til å endre kursdato, og om nødvendig avlyse kurset ved for få kursdeltagere eller ved annen uforutsett hendelse (force majeure).

De påmeldte vil få e-post om eventuell utsettelse/avlysning kort tid etter at påmeldingsfristen har utløpt.

Norsk Fagutdanning har ikke ansvar for kundens eventuelle kostnader til reise og overnatting som følge av at kurs blir utsatt/avlyst, (force majeure).

Ved sykdom eller andre alvorlige hendelser som forhindrer kursholder fra å holde et kurs, kan kurset utsettes eller avlyses også etter at det er sendt ut e-post med bekreftelse for oppstart av kurset.

Forkunnskap:

Krever det enkelte kurs du/dere melder dere på forkunnskap for å kunne delta og som må dokumenteres (eks. fagbrev og attester), så er det deltaker selv som står ansvarlig for å fremskaffe dette. Nødvendig dokumentasjon må fremskaffes og godkjennes for at eksamen kan avholdes og eventuelt godkjennes.

Manglende dokumentasjon gir ikke grunnlag for refusjon av kursavgiften og/eller andre kostnader som måtte ha oppstått.

Om dere er usikre på om kompetansen er tilstrekkelig så må du/dere ta kontakt med oss på kurs@fagutdanning.no for avklaring.

Annet:

Norsk Fagutdanning AS tar forbehold om eventuelle skrivefeil og/eller åpenbare feil på alt skrevet materiale, på web herunder og utsende meldinger – er du som kunde i tvil om betydning og tolkning av dette, så skal det tas kontakt pr mail til kurs@fagutdanning.no

Er Norsk Fagutdanning forhindret fra å gjennomføre et kurs som følge av omstendigheter selskapet ikke kan råde over, så som brann, krig, naturkatastrofe eller andre alvorlige og uforutsette hendelser (force majeure), er Norsk Fagutdanning fritatt for alt ansvar for ulemper og kostnader dette påfører kundene.