Personvernerklæring for Norsk Fagutdanning

Norsk Fagutdanning er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å forklare når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan disse brukes og under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre. Vi kommer og innom hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.

Personvernerklæringen gjelder bruken av produktene våre og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler.

Den gjelder også enkeltpersoner som er ansatte og eller søker jobb hos Norsk Fagutdanning.

Norsk Fagutdanning er en landsdekkende kursleverandør som leverer kompetansegivende kurs til bedrifter og privatpersoner.

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Ved henvendelse til oss ift spørsmål om kursene som ligger ute på web, og eller gjennom rettet forespørsel via tlf.
 • Ved bestilling av kurs, enten via portal eller rett til selger.
 • Ved henvendelser av annen art som omhandler de kurs du skal eller har deltatt på.

Når kan dine opplysninger deles?

 • Vi trenger å dele dine opplysninger med våre instruktører for at kursene skal kunne gjennomføres.
 • Vi trenger å dele noen av dine opplysninger med tredjepart for å få utstedt sertifikater og kursbevis.
 • Vi trenger å dele dine opplysninger ifm eventuelle innfordringer og kredittsøk.

Norsk Fagutdanning samler kun inn de opplysninger som er nødvendig for å kunne ivareta leveransen til deg som kunde og ift de lovpålagte krav noen av våre kurs har pålagt oss – dette kalles «berettiget interesse».

Denne interessen overstiges ikke av dine personverninteresser.

Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og Norsk Fagutdanning.

Norsk Fagutdanning vil bruke dine opplysninger til følgende formål:

 • Sende markedsføringskommunikasjon, som kampanjer, arrangementer og våre tjenester, som du har bedt om direkte og indirekte. Denne kommunikasjonen er basert på abonnement og må bekreftes av deg.
 • Sende informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss.
 • Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, chat eller telefonsamtaler).
 • Utføre de kontraktsmessige forpliktelser som Norsk Fagutdanning har ovenfor deg, ordrebekreftelse, lisensdetaljer, faktura, påminnelser og lignende.
 • Varsle deg om avbrudd i tjenestene våre (systemmeldinger).
 • Spørreundersøkelser ift våre produkter som du har vist interesse for.
 • Behandle eventuelle jobbsøknader, cv behandling for instruktører mm.

Hjemmel for å samle inn personopplysninger

• Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

• Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse.

• Norsk Fagutdanning kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til ikke overstiger denne interessen.

Hvilke opplysninger samler Norsk Fagutdanning inn?

 • Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling og e-postadresse.
 • Vi samler inn firmainformasjonen der du jobber.
 • Vi samler inn servicerelatert kommunikasjon som- tlf dokumenter og eposter som er sendt inn.
 • Vi har loggføring på ip-adresser og handling knyttet til dette gjennom tredjepartsleverandører av portaler og løsninger.
 • Om du legger igjen kommentarer, bilder osv på vår åpne portal/web side (Facebook side, eventuelle bloggsider/kundeservicesider osv), kan dette leses av alle som besøker disse områdene– bruk av denne informasjonen fra andre enn Norsk Fagutdanning har hverken du eller vi kontroll på.
 • Norsk Fagutdanning har derfor ikke noe ansvar for slik informasjon som du legger/poster på sites som nevnt ovenfor.
 • Om du søker på en jobb hos Norsk Fagutdanning, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.
 • Norsk Fagutdanning samler ikke inn og behandler ikke unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Hvor lenge er dine opplysninger lagret?

 • Personopplysninger lagres så lenge vi mener er nødvendig for å ivareta formålet.
 • Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager.
 • I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.
 • Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. I noen tilfeller anonymiseres opplysningen for statistiske formål.

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene.
 • Rett til å be om korrigering av personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Norsk Fagutdanning å oppbevare dette.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine og bruke dette for informasjonsutsendelse.
 • Rett til å be om at vi gir deg personopplysningene dine i et lesbart format.
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.
 • Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til personvern@fagutdanning.no

Bruken av informasjonskapsler.

Norsk Fagutdanning bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon mens du navigerer på selskapets websider.

Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på selskapets websider, som websidene du ser på og koblingene du klikker på.

Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt.

Vi samler også inn informasjon om operativsystem, refererende side, banen gjennom webområdet, ISP-domene osv.

Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker et webområde. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss til å skreddersy webområdet etter dine personlige behov samt til å oppdage og forebygge sikkerhetstrusler og misbruk.

Hvis informasjonskapsler og nettvarder brukes alene, vil de ikke identifisere deg personlig.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Norsk Fagutdanning hverken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

 • Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne:
  • Utstedere av sertifikater og kompetansebevis
  • Portaler og verktøy for håndtering av våre kurs
  • Regnskapssystemer som ivaretar lovmessige krav til regnskapsførsel
  • Revisorer som ivaretar lovmessige føring.
  • Instruktører og lærere som utfører tjenester på vegne av oss.

Vi kan sende opplysningene dine videre til våre distributører, agenter, underleverandører og andre assosierte organisasjoner med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne.

Revisjon

Norsk Fagutdanning forbeholder seg retten til når som helst og endre på denne erklæring. Dette kan være med bakgrunn i lovmessige pålegg, kunde og leverandørbehov.

Ved eventuelle endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsles dette ved å legge ut melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Om det er momenter som du er misfornøyd med, og ønsker å klage ifm vår behandling av dine personopplysninger, kan du i første omgang kontakte personvern@fagutdanning.no

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Tilsynsmyndighetene kan kontaktes på:

Datatilsynet, www.datatilsynet.no