Våtromkurs B-Modul som kombinert foredrag og nettbasert kurs

Nå kan du ta våtromkurs B-Modul som kombinert foredrag og nettbasert kurs hos Norsk Fagutdanning.

Våtromkurs B-Modul som kombinert foredrag og nettbasert kurs

Våtromskurs - B-Modul, kombinert foredrag og nettbasert kurs

Norsk Fagutdanning kan nå i samarbeid med ByggAkademiet tilbyd våtromkurset B-modul som kombinert foredrag og nettbasert kurs.

Kurset starter med en dags foredrag som tar for seg det grunnleggende - deretter knyttes deltaker opp mot en nettbasert plattform der oppgaver og prosjektoppgave skal løses og leveres. Det vil være klare krav til leveranse - prosjektoppgaven blir så gjennomgått på nett i plenum.

Når deltakeren så er godkjent vil elektronisk BM-eksamen gjøres tilgjengelig.

Gjennomføring:

B-Modulen avholdes som vanlig med klasseromsundervisning, men går kun over en dag fra kl. 09-16. I etterkant av kurset får deltageren tilsendt en link til prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven løses hjemmefra. Deltageren får en uke på seg for å gjøre oppgavene. Vi går igjennom oppgavene og gir en kort tilbakemelding. Alle deltagere vil i felleskap få en gjennomgang av prosjektoppgaven i et Skype møte. I etterkant av møte får deltageren tilsendt sin tilgang til eksamen fra FFV.

  • Undervisning 7 timer

  • Prosjektoppgave løses hjemme med 6 dagers frist.

  • Gjennomgang av prosjektoppgave på Skype i felleskap 1 uke etter kurset.

  • Tilgang til eksamen dagen etter gjennomgang.

Les mer her.