Utlysning av midler til offentlig-privat samarbeid.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut inntil 100 millioner kroner til innovative offentlige anskaffelser med mål om å løse samfunnsutfordringer. Utlysningen omfatter alle temaer knyttet til offentlige behov og utfordringer, inkludert innen vann- og avløpstjenester.
Utlysning av midler til offentlig-privat samarbeid.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger. Sammen lyser vi ut inntil 100 millioner kroner til innovative offentlige anskaffelser med mål om å løse samfunnsutfordringer.

Hvem kan søke?

Alle offentlige finansierte virksomheter som forvalter offentlige oppgaver, som kommuner og etater. Bedrifter og privatpersoner kan ikke søke.

Hva ser vi etter?

  • Samfunnsutfordring:
    • Prosjektet vil løse en betydelig utfordring som omfatter flere interessenter. Behovet må ha gevinstpotensial, både i form av nytte for bruker, ansatt o.l. og økonomisk gevinst for den offentlige virksomhet.
    • Utfordringen må kunne løses i samarbeid med bedrifter og det eksisterer i dag ingen løsninger på markedet som kan dekke behovet.
    • Alle temaer knyttet til offentlige behov og utfordringer er aktuelle. Noen eksempler kan være klima, helse/velferd, læringsverktøy, sirkulær økonomi, bygg og anlegg, mobilitet, infrastruktur, samfunnssikkerhet og smartere forvaltning.
  • Gjennomføringsevne: Prosjektet er forankret i toppledelsen hos de offentlige virksomhetene og er en del av en langsiktig strategi med tydelige ambisjoner om en investering/anskaffelse.
  • Verdiskapingspotensial for næringslivet: Det er et vesentlig marked både nasjonalt og internasjonalt for gode løsninger. Utfordringen man skisserer må kunne løses i samarbeid med næringslivet.
  • Samarbeid: Prosjekter som tar for seg en samfunnsutfordring som er aktuelle å få løst for flere offentlige aktører.

Hva er en innovativ anskaffelse?

En innovativ anskaffelse er en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. En innovativ offentlig anskaffelse tar utgangspunkt i behov og inkluderer offentlige aktører, sluttbrukere og næringsliv både i behovsforståelse og under løsningsutforming.

Prosessen krever topplederforankring og et tett offentlig-privat samarbeid om utvikling av ny løsning til bruk i offentlig sektor.

Les mer om dette på innovasjonnorge.no

Lansering | Digitale kurs

01 november 2023

Digitale kurs | Fremtiden for læring er her! Å investere i din egen læring og utvikling har aldri vært enklere. Vi mener at læring skal være tilgjengelig for alle, og våre digitale kurs er et skritt i denne retningen. Norsk Fagutdanning har tatt et viktig skritt inn i denne digitale læringsverdenen, og vi er stolte av å annonsere vår siste satsing - et utvalg av digitale kurs for de som jobber i bygg- og anleggsbransjen.

Nyhet! Nettkurs diisocyanater

13 september 2023

Norsk Fagutdanning lanserer videokurs! Alle som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger må ha opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres.

Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider

24 august 2023

Nye datoer for kurs i Barne- og ungdomsarbeider er nå publisert! Ved å delta på eksamensforberedende kurs hos Norsk Fagutdanning vil du gjennomføre teoretisk eksamen som praksiskandidat før oppmelding til fagprøven til fagbrevet. Fagkode: BUA3102

Scroll til toppen