Strengere krav til drikkevannet fra 1 januar

1.januar 2017 kom det en ny drikkevannsforskrift som blant annet innebærer strengere krav til alle drikkevannsprodusenter.
Strengere krav til drikkevannet fra 1 januar

1.januar 2017 kom det en ny drikkevannsforskrift som blant annet innebærer strengere krav til alle drikkevannsprodusenter, opplyser mattilsynet på sine hjemmesider.

 

Årsak til endringene er følgende:

  • Stort lekkasjetap i ledningsnettet med fare for innsug av smittestoffer og andre farlige stoffer.
  • Endrede klimaforhold kan true drikkevannet.
  • Endret sikkerhetssituasjon medfører økt behov for fysisk sikring av vannforsyningssystemene.
  • Anslagsvis 600 000 mennesker i Norge får vann fra små vannforsyningssystemer med ukjent vannbehandling og kvalitet.

Drikkevannforskriften er utformet for å sette vannforsyningssystemene i best mulig stand til å møte disse utfordringene. Revisjonen av forskriften er et sentralt tiltak for å følge opp Nasjonale mål for vann og helse fastsatt av regjeringen 22. mai 2014.

Følg denne linken for å lese mer om saken.