Selvstudie Barne- og ungdomsarbeider

Norsk Fagutdanning ønsker velkommen til et alternativt tilbud til klasseroms-undervisning, hvor du har selvstudie med tett oppfølging fra lærer via nett.

Selvstudie Barne- og ungdomsarbeider

Hvorfor skal du delta på selvstudie?

Norsk Fagutdanning ønsker velkommen til et alternativt tilbud til klasseromsundervisning, hvor du har selvstudie med tett oppfølging fra lærer via nett.

Hva selvstudie med veiledning innebærer

  • Du må sette av tid til selvstudie.
  • Frist for innlevering av 5 oppgaver.
  • Skriftlig tilbakemelding på oppgaven din.
  • Tilsendt materiell og undervisningsplan som et supplement til bøkene.
  • Lærer med pedagogisk og yrkesfaglig bakgrunn hjelper deg frem til eksamen.
  • Vi følger læreplan og kompetansemålene i faget, BUA3102.
  • Oppmelding til eksamen via privatistweb.no i september.
  • Eksamen i desember.

Finansiering

Norsk Fagutdanning er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

YouTube video - Mitt yrke

Se video: Barne- og ungdomsarbeider

Mer informasjon om kurset og pris

Klikk her.