Full lærling-seier for NHO

NHO får fullt gjennomslag for ny regel om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Regjeringen har besluttet at dagens forskriftsbestemmelser skal endres i tråd med NHOs forslag, som ble sendt til næringsministeren i juli 2016. Anmodningen går ut på å opprettholde, men modernisere lærlingeklausulen.

Forslaget går ut på at begrensningen til norske leverandører fjernes. I tillegg skal det stilles krav til at lærling(er) deltar i oppfyllelse av kontrakten. Det tas sikte på at endringen trer i kraft fra sommeren 2017.

Litt usikker på offentlige anskaffelser? Vi kan hjelpe deg, sjekk denne.