Frykter asbestrørene

Arbeidstilsynet mistenker at det foregår mye arbeid med gamle asbestrør uten tillatelse, og frykter at arbeidstakere blir eksponert for asbestfiberstøv.

Det er særlig ikke-planlagte, akutte rørreparasjoner Arbeidstilsynet er bekymret for, og bekymringen gjelder i første rekke anleggsarbeidere, maskinførere og VA-folk. I følge Folkehelseinstituttets vannverksregister er det her til lands 2500 km med asbestvannrør, også kalt AC-rør eller eternittrør.

Arbeid med asbestsement avgir asbestfiberstøv, og gir økt risiko for lungekreft og kreft i lungehinnen (mesoteliom). Derfor er forskriftsbestemmelsene strenge.

Egne ansatte

Arbeid på disse rørene kan eksponere for støv med asbestfiber, også i etterkant, dersom det ikke er gode rutiner for rengjøre forurenset utstyr, sko og klær. Opplæring er viktig, sier Arnfinn Østgaard, seniorinspektør i Arbeidstilsynet, Østfold og Akershus.

I de fleste kommunene gjøres dette arbeidet av kommunens egne ansatte i teknisk etat, særlig ved akutthendelser. Større utskiftninger av ledningsnettet settes ofte ut til eksterne virksomheter. Men uansett må det gis tillatelse fra Arbeidstilsynet, som også skal ha melding om hvert enkelt oppdrag.

19551985

Arbeid på ledningsnettet skjer ofte på grunn av et akutt behov som følge av uforutsette hendelser, eller det kan være planlagt arbeid i forbindelse med utskiftinger av ledningsnettet.

Asbestsementrør ble brukt til vann og avløp i tidsrommet 19551985, og inneholder opptil 15 prosent asbest. Til sammenligning inneholder eternittplater, som ble mye brukt på tak og fasader, «bare» 9 prosent av de farlige fibrene. Rørene kan derfor frigjøre mer asbestfibre enn plater.

Alle kommuner

Dessverre har vi registrert at de færreste kommuner har innhentet tillatelse fra Arbeidstilsynet, og vi mottar også få meldinger som gjelder utskiftning og reparasjon på vann- og avløpsnettet, sier Østgaard.

Alle kommuner med gjenværende asbestholdige ledningsnett bes derfor om å sikre rutiner for arbeid med asbest slik at det foregår sikkert og i samsvar med regelverket.

Dersom kommunene legger arbeid med ledningsnettet ut på anbud, plikter de også å sørge for at de som skal utføre arbeidet har de nødvendige tillatelser til å utføre arbeidet, minner han om.

Bekrefter inntrykket

Arbeidstilsynets oversikt vitner om dårlig stell. I for eksempel folkerike Østfold har bare 14 firmaer tillatelse til å jobbe med asbest. I Buskerud har 15 papirene i orden. I Oslo, bare 20. Og så videre.

Virksomhetsleder Terje Johansen i Fredrikstad kommunes VA-avdeling bekrefter inntrykket. Dette til tross for at Fredrikstad er blant kommunene med mest asbestrør. Dessuten satser kommunen selv på å bli sertifisert, først nå i 2017.

Det er en dårlig kombinasjon, og Fredrikstad er ikke alene, sukker Østgaard.

Strenge krav

Flere krav må tilfredsstilles før en tillatelse blir gitt. I første rekke skal det gis spesiell opplæring i en til to dager. Det grunnleggende prinsippet ved all håndtering av asbest er at arbeidet fra start til deponering på avfallsplass frigir minst mulig støv, eller at det ikke virvles opp og spres. Arbeidet skal foregå med minst mulig brekkasje, og avfallet skal emballeres tilstrekkelig.

Hele rør utgjør ingen helserisiko, og skal derfor tas opp hele. Ved rørbrudd skiftes hele rørlengder framfor å kappe rør eller rørdeler. Vinkelsliper, motorsag og andre hurtigroterende verktøy er ikke tillatt.

Kilde: tungt.no

Klikk her for å se om det er et asbestkurs i nærområdet som passer for deg.

Fagbrev Byggdrifterfaget

05 januar 2024

Vi ønsker velkommen til kurs 29.02.2024! Fagbrev Byggdrifterfaget, samlingsbasert i Tromsø.

Lansering | Digitale kurs

01 november 2023

Digitale kurs | Fremtiden for læring er her! Å investere i din egen læring og utvikling har aldri vært enklere. Vi mener at læring skal være tilgjengelig for alle, og våre digitale kurs er et skritt i denne retningen. Norsk Fagutdanning har tatt et viktig skritt inn i denne digitale læringsverdenen, og vi er stolte av å annonsere vår siste satsing - et utvalg av digitale kurs for de som jobber i bygg- og anleggsbransjen.

Nyhet! Nettkurs diisocyanater

13 september 2023

Norsk Fagutdanning lanserer videokurs! Alle som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger må ha opplæring, og opplæringen må kunne dokumenteres.

Scroll til toppen