Fagbrevkurs Anleggsmaskinfører som selvstudie med veiledning.

Norsk Fagutdanning kan nå tilby deg fagbrevkurs anleggsmaskinfører som selvstudie med veiledning.

Fagbrevkurs Anleggsmaskinfører som selvstudie med veiledning.

Norsk Fagutdanning kan nå tillby fagbrevkurs anleggsmaskinfører som selvstudie.

Er du over 23 år og ønsker fordelene et fagbrev gir, meld deg på dette eksamensforberedende teori kurset hos Norsk Fagutdanning, slik som mange andre også gjør. Vi har kun fokus på at du skal bestå den teoretiske eksamen. Bestått teori eksamen leder fram til fagbrev.

Gjennomføring:

Læreplan i anleggsmaskinførerfaget Vg3/opplæring i bedrift.

  • Selvstudie
  • 2 lørdagssamlinger hvor veileder har regien, men hvor det og vil være rom for faglige diskusjoner og refleksjoner (ved oppstart og rett før eksamen) (ikke obligatorisk)
  • Tildeles egen Elevmappe for innlevering av oppgaver, hvor vurdering og blir gitt
  • Veiledning og vurdering av ca. 4 innleveringsoppgaver av veileder i faget
  • Kollokviegruppe anbefales for å diskutere fagstoff, eller samarbeide om faglige emner (via nett, eller møtes fysisk) (valgfritt)
  • Bruk av fagressurser i TEAMS- læringsplattform
  • Medlem i Facebookgruppe (valgfritt)

Finansiering:

Norsk Fagutdanning er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/soknader. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipend ordninger du kan søke på.

Påmelding eller mer informasjon

Ta kontakt med Gunhild eller klikke her for mer informasjon og påmeldingsskjema.