Et fåtall aktører driver bransjen fremover

En ny, internasjonal undersøkelse fra KPMG viser at bare 20 prosent av aktørene i bygg- og anleggsbransjen står parat til å møte nye kundebehov. Nå er vi spent på hvordan det står til i Norge, sier KPMG-partner Svein Wiig.

Et fåtall aktører driver bransjen fremover

Det er bygg- og anleggsindustrien som gir oss morgendagens bygg og infrastruktur, men bare et fåtall av aktørene evner å drive bransjen fremover.

Det er økende etterspørsel etter aktører som har ekspertise på klimabevisste og datadrevne løsninger, og de mest leveransedyktige aktørene på området evner å vise det fram ikke bare på byggeplassen.

Disse virksomhetene rasjonaliserer og effektiviserer bedriftsstyringen, de investerer i teknologi, bygger kultur, henter inn et mangfold kompetanse og måler resultatene på alle nivåer av organisasjonen. KPMGs «Future-Ready Index» viser at av lederne som inngår i panelet, er det bare 20 prosent som prioriterer og derfor kan dra nytte av slik kompetanseheving i stabsfunksjonene.

Les mer om dette hos KPMG.