Altinn-løsning for byggesak

Statsråd Jan Tore Sanner bevilger 6 millioner kroner i statsbudsjett til den nye digitale byggesaksplattformen Fellestjenester Bygg i Altinn

Statsråd Jan Tore Sanner bevilger 6 millioner kroner i statsbudsjett til den nye digitale byggesaksplattformen Fellestjenester Bygg i Altinn.

Fellestjenester Bygg er en statlig IKT-løsning som skal støtte opp under fremtidens digitale søknads- og saksbehandlingssystemer for byggesaker. Regjeringen har foreslått bevilge seks millioner kroner i statsbudsjettet for 2017 til utvikling av Fellestjenester Bygg på Altinn-plattformen.

Fellestjenester Bygg har en forventet totalkostnad på 37,9 millioner kroner, som blir den sentrale digitale byggeklossen i søknads- og byggesaksbehandlingen i fremtiden, og skal gradvis utvikles med ny funksjonalitet over de neste fire årene.

Les mer om denne saken hos bygg.no