Stillaskurs 2 til 9 meter, og over 9 meter

Stillaskurs 2 til 9 meter, over 9 meter
Gjennomføres normalt sett som livebasert forelesning over web. For bedriftsinterne kurs ta kontakt

Gjennomføring av kurset

Dag 1: Stillaskurs, mellom 2 og 5 meter etter §17-2
Dag 1 og 2: Stillaskurs, mellom 5 og 9 meter etter §17-3
Dag 1, 2 og 3: Stillaskurs, over 9 meter etter §17-4

Teknisk innhold og kompetanse etter endt kurs – Felles for alle typer

Krav til praksis for opptil 9m

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring på systemstillaser med øverste stillasgulv fra to/fem meter og inntil fem/ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillaser, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5/15 timer teoretisk opplæring og 7,5/15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (Fallsikringsutstyr).
  

Følgende regler gjelder for stillaskurs over 9meter

Teori dekker følgende for 9meter kurset:

  • Planlegging for montering eller endring av stillaser.
  • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
  • Tillatte belastninger.
  • Vindforankring.
  • Kontroll av stillas.
  • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).

Krav til praksis 

For å få stillasbevis som tilfredsstiller forskriftens krav til opplæring for de som bygger stillaser over 9 meter, må du i tillegg til teorikurset for stillas dokumentere:

Stillasbevis kan bestilles som et tilleggsprodukt.

Praksis dokumenteres i egen bedrift gjennom egenerklæring med signert praksisskjema. 

Praksisskjemaet sendes til oss i Norsk Fagutdanning. Når praksisskjema er godkjent, utstedes godkjent kompetansebevis for stillasbygging til kursdeltaker.

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen