Truckfører klasse 1-5

Kursinnhold

Målet med kurset

Å gi førere av truck en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås. Gjelder for truck-klasser under 10 tonn.

Undervisningsform

Veksling mellom korte forelesninger og gruppearbeid.

Teori knyttes opp mot praktiske eksempler og kan gjennomføres enten som livebasert forelesning over web eller som fysisk samling i klasserom.
Praktisk gjennomføring av modul 3.2.

Gjennomføring

Kurset er totalt på 28 timer.
Kurset avsluttes med en skriftlig prøve.

Kursbevis / sertifikat

Norsk Fagutdanning utsteder:

NB! Deltakeren må kunne dokumentere 20 timer veiledet praksis i bedrift før kompetansebevis utstedes, ref.modul 4.2

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Målgruppe

Alle som skal bruke truck.

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen