Teleskoptruck C1 og C2

Dersom du skal bruke teleskoptruck, er det idag krav om sertifisert opplæring for enten C1 eller C2, med hjemmel i bruksforskriften § 49.

Kurset gjennom Norsk Fagutdanning vil gi sertifisert opplæring innenfor begge klassene.

Etter fullført teorikurs må deltakeren ha praktisk opplæring på aktuell teleskoptruckklasse. Denne opplæringen kan tas sammen med fadder i egen bedrift på minst 8 timer – kan og tas gjennom Norsk Fagutdanning i 4 timer ved påbygging på truck, masseforflytnings maskin, eller 8 timer ved påbygging på lastebilkran.
Etter den praktiske opplæringen må deltakeren bestå oppkjøring før kompetansebevis på aktuell teleskoptruck kan utstedes.

Kursinnhold

Opplært person skal:

Myndighetskrav

Arbeidsmiljøloven

§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten. For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for: at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres enten som livebasert forelesning over web eller som klasseromsundervisning. Kurset avsluttes med avsluttende teoretisk prøve. 6,5 timer. Kurset er iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.

Forkunnskaper

Inneha kompetansebevis for enten modul 2.1 anleggsmaskin, modul 2.2 Truck eller G8 lastebilkran.

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.

 

Scroll til toppen