Riggerkurs

NB! Vi avholder for øyeblikket ikke dette kurset. Ta kontakt for interessehenvendelse

Riggerkurs

Alle som skal jobbe med å flytte last, enten offshore eller på land, med løfteutstyr, vinsjer og taljer må ha dette kurset på plass. Slike jobber krever riggerkurs. Med dette kurset stiller du sterkere som jobbsøker og øker sjansen betraktelig for å få drømmejobben.

Kursinnhold

Vi gjennomfører følgende moduler som gir et komplett riggerkurs:

Gjennomføring

Målet med kurset

Å gi blivende riggere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr, slik at når du er ferdig kurset skal du trygt kunne utføre riggeoperasjoner på egenhånd.

Undervisningsform

Veksling mellom korte forelesninger og gruppearbeid.

Teori knyttes opp mot praktiske eksempler. Praktiske riggeroppgaver.

Praktiske opplysninger

Kurset gjennomføres av praktiske årsaker i Tromsø – andre steder på forespørsel.
Reise og opphold må den enkelte organisere selv.
Kurset går over totalt fem dager. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve.

Kursbevis / sertifikat

Kompetansebevis ved bestått eksamen.

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen