Personløfter

Alle som skal betjene personløfter (På folkemunne mer populært kalt Lift), må i henhold til forskriftene ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre.

Målet med dette kurset er å øke kunnskapen om sikker bruk av personløftere, og skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra til å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Hos Norsk Fagutdanning vil du få denne opplæringen, og vi utsteder kursbevis og sertifikat etter gjennomført teori, praksis og bestått eksamen.

NB! Deltakere må ta med seg personlige vernesko og egnet tøy for praksisdelen. Teoridelen gjennomføres normalt sett som livebasert forelesning over web.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset.

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen