Palletruck og ledestabler

Kurset har som hovedmål å gi riktig og god opplæring slik at alvorlige skader på truckføreren, personell og materiell unngås. Opplæringen har som målsetting å bidra til positive holdninger til sikker bruk av truck.

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2, Best.nr 703.

Kursinnhhold

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som kombinert klasseromsundervisning og praktisk opplæring, med en avsluttende teoretisk prøve. Kurset har en varighet 7,5 timer.

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen