G20 Hydraulisk kran

Kurset er beregnet på personell som skal operere G20 kran i sitt virke iht. opplæringsplan NORSOK R-003.

Fastmontert kran er som lastebilkran, bare boltet fast. Har du sertifikat for tungt kjøretøy eller planer om å ta det, kan du velge kurs i G8 lastebilkran isteden. Det gir deg flere muligheter.

Kursinnhold

Undervisningsform

Veksling mellom korte forelesninger og gruppearbeid. – Teoridel gjennomføres både som livebasert forelesning over web eller som klasseromsundervisning.
Teori knyttes opp mot praktiske eksempler. Praktisk gjennomføring av modul 3.8.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over to dager.

Vi gjennomfører også modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, samt modul 2.3 Løfteredskap G11 i tilknytning til G20 kurset for de som trenger dette.
Kurset avsluttes med en skriftlig og en praktisk prøve.

Kursbevis/Sertifikat

Norsk fagutdanning utsteder:

NB! Deltakeren må kunne dokumentere 40 timer veiledet praksis i bedrift før kompetansebevis utstedes.

Forkunnskaper

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.

G11 Stropping/anhuking

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen