Farlig småverktøy

Dette kurset har ingen fast oppføring - ta kontakt for tilrettelagt og tilpasset kurs!

Farlig småverktøy

Dette kurset starter fortløpende etter behov!

I hht regelverk «Forskrift om utførelse av arbeid»

Når du som arbeidsgiver risiko vurderer et arbeidsutstyr og finner ut at dette må brukes med særlig forsiktighet, må du påse at utstyret bare bruke av arbeidstakere som  har dokumentert sikkerhetsopplæring.

Dokumentert sikkerhetsopplæring innebærer at arbeidstakeren har fått kunnskaper om arbeidsutstyrets:

Disse kunnskapene må også kunne dokumenteres.

Eksempler på arbeidsutstyr som krever opplæring

Tilleggsinformasjon for skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk. Der er dokumentert sikkerhetsopplæring nødvendig for utstyr som for eksempel motorkjedesag, flishugger og utstyr for vedproduksjon.

Mål med kurset

Formålet med kurset er å gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Varighet

Kursets varighet er på 4 timer.

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen