Plan- og bygningsloven – Innføring i byggereglene

Plan- og Bygningslov – Innføring i byggereglene TEK 17

Gjeldende plan- og bygningslov trådte i kraft i 2008. Teknisk forskriften til loven (med veiledning) –
TEK17 – er endret og SAK10 er ajourført. Det foreligger forenklinger og endringer.

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en grov oversikt over plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de forskrifter (TEK, SAK OG DOK) man må kjenne til ved søknad og gjennomføring av tiltak og dokumentasjon ifm byggesak.

Emneoversikt for kurs Plan- og Bygningslov

Teknisk forskrift – TEK17 med veiledning

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer DOK 16

Bustadsoppføringsloven og Lov om Håndverkertjenester

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.