Plan- og bygningsloven – Innføring i byggereglene

Plan- og Bygningslov – Innføring i byggereglene TEK 17

Gjeldende plan- og bygningslov trådte i kraft i 2008. Teknisk forskriften til loven (med veiledning) –
TEK17 – er endret og SAK10 er ajourført. Det foreligger forenklinger og endringer.

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en grov oversikt over plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de forskrifter (TEK, SAK OG DOK) man må kjenne til ved søknad og gjennomføring av tiltak og dokumentasjon ifm byggesak.

Emneoversikt for kurs Plan- og Bygningslov

Teknisk forskrift – TEK17 med veiledning

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer DOK 16

Bustadsoppføringsloven og Lov om Håndverkertjenester

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen