HMS-kurs for verneombud

Innfri AML’s krav om dokumentert opplæring i HMS, men vel så mye inspirere til aktivt fokus på HMS- arbeidet i bedriften og positive ringvirkninger av dette. For best mulig utbytte av kurset forsøker vi å tilpasse kurset til de bransjene som er påmeldt det aktuelle kurs.

HMS-kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU medlemmer

Kursinnhold, HMS-kurs for verneombud

Kursgjennomføring Verneombud/ praktiske opplysninger

Veksling mellom korte forelesningssekvenser og gruppearbeid.

Kursbevis/Sertifikat

Norsk Fagutdanning utsteder kursbevis når kursavgift er registrert betalt.

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen