HMS-kurs for ledere

Innfri AML’s krav om dokumentert opplæring i HMS, men vel så mye inspirere til aktivt fokus på HMS- arbeidet i bedriften og positive ringvirkninger av dette. For best mulig utbytte av kurset forsøker vi å tilpasse kurset til de bransjene som er påmeldt det aktuelle kurs.

Kursinnhold

Kurset gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Undervisningsform

Veksling mellom korte forelesnings sekvenser og gruppearbeid.

Gjennomføring

Kurset avholdes som et 6 timers kurs, og gjennomføres enten som liveforelesning over web eller som fysisk samlingsbasert kurs.

Kursbevis / sertifikat

Norsk Fagutdanning utsteder kursbevis så fort kursavgiften er registrert betalt.

For påmelding og informasjon om datoer for avholdelse av kurs

se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen