Fagbrev Vei og Anlegg, Samlingsbasert

Hvorfor skal du delta på kurset?

Ved å delta på eksamensforberedene kurs hos Norsk Fagutdanning vil du gjennomføre teoretisk eksamen som praksiskandidat før oppmelding til fagprøven.

Formålet med kurset

Vei- og anleggsfaget har veiarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som de viktigste arbeidsområder. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen.

Anleggsbransjen er i stadig utvikling og sikkerheten er viktig for å ivareta både seg selv og andre.

Les mer i læreplanen i veg- og anleggsfaget VG3-VOA3-01 https://www.udir.no/kl06/VOA3-01

Gjennomføring

Veien videre etter endt kurs

Når teoretisk eksamen er bestått må den enkelte dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring ved oppmelding til fagprøven. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer praksis og arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Krav

Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Finansiering

Norsk Fagutdanning er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Pris for Fagbrev Vei og Anlegg, Samlingsbasert

Se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen