Fagbrev Tømrerfaget, Nettbasert studium

Hvorfor skal du delta på nettbasert studium?

Norsk Fagutdanning ønsker velkommen til et alternativt tilbud til klasseromsundervisning, hvor du har selvstudie med tett oppfølging fra lærer via nett.

Hva selvstudie med veiledning innebærer

Finansiering

Norsk Fagutdanning er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Pris for Fagbrev Tømrerfaget, Nettbasert studium

Se påmeldingsskjema under. Det er fortløpende påmelding.

Scroll til toppen