Fagbrev Helsearbeiderfag, Samlingsbasert

For å utøve yrket bør du være samarbeidsvillig, tolerant og vise omsorg og hensyn til andre mennesker med ulik bakgrunn og livssituasjon. Som helsefagarbeider vil du arbeide med mennesker som har behov for helsehjelp, og utføre grunnleggende sykepleie og miljøarbeid i alle deler av helsetjenesten.

Du bør kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.

Hvorfor skal du delta på kurset?

Ved å delta på eksamensforberedene kurs hos Norsk Fagutdanning vil du gjennomføre teoretisk eksamen som praksiskandidat før oppmelding til fagprøven.
Vi følger offentlig læreplan i helsefagarbeiderfaget. Med fagbrev som helsefagarbeider kan du jobbe innen pleie og omsorg i både offentlig og privat sektor.
  

Læreplan er delt inn i fire kjerneelementer:

  • Kropp, helse og omsorg.
  • Dialog, relasjon og veiledning.
  • Hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi.
  • Etikk og regelverk.

Gjennomføring

Fysiske samlinger normalt sett lørdag og søndag 09:00 - 16:00.

Virtuelle samlinger via TEAMS normalt sett 16:30 på ettermiddagstid i ukedager.

Veien videre etter endt kurs

Når teoretisk eksamen er bestått må den enkelte dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring ved oppmelding til fagprøven. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer praksis og arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Bokpakke

I kurset er det anbefalt å bruke bokpakken iPRAKSIS fra Ascehoug:

Krav

Dette kurset er for deg som allerede har 2-3 års erfaring innen helsefag og som ønsker fagbrev.

Vi anbefaler at du har fullført grunnskole. Minoritetsspråklige bør ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå for å få utnyttelse av kurset.

Finansiering

Norsk Fagutdanning er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Pris for Fagbrev Helsearbeiderfag, Samlingsbasert

Se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen