Fagbrev Byggdrifterfaget, Samlingsbasert.

Hvorfor skal du delta på kurset?

Ved å delta på eksamensforberedene kurs hos Norsk Fagutdanning vil du gjennomføre teoretisk eksamen som praksiskandidat før oppmelding til fagprøven. Dette passer for deg som har allsidig erfaring som vaktmester/byggteknikker og som ønsker å formalisere kompetansen din.

Formålet med kurset

Byggdrifterfaget handler om å drifte og vedlikeholde bygninger, tekniske anlegg og installasjoner. Faget skal gjøre yrkesutøvere i stand til å velge miljø- og energibesparende løsninger i bygg og installasjoner som sikrer materiell og brukere. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan forebygge vannskader og brann gjennom valg av materialer og arbeidsprosesser og sikre byggets indre miljø.

Effektiv og miljøvennlig ressursutnyttelse og gjenbruk av materialer vil også bidra til å fremme respekt for naturen og miljøet. Faget skal bidra til å gi kunnskap om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og om trepartssamarbeidet, der arbeidsgiveren, arbeidstakeren og myndighetene jobber sammen for å utvikle et bedre arbeidsliv.

Gjennomføring

Vi følger offentlig læreplan i byggdrifterfaget, læreplankode BDR03-02.

Se læreplan her.

Kjernelementer:

Tverrfaglige temaer:

Bokpakke

I kurset benyttes følgende bøker, og er inkludert i kursavgiften:

Veien videre etter endt kurs

Når teoretisk eksamen er bestått må den enkelte dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring ved oppmelding til fagprøven.

Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer praksis og arrangerer fagprøven.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Krav

Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Finansiering

Norsk Fagutdanning er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på www.lanekassen.no.

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

 

Se påmeldingsskjema for pris og påmelding til Fagbrev Byggdrifterfaget.

Scroll til toppen