Fagbrev Anleggsmaskinfører, Nettbasert studium

Hvorfor ta Fagbrev?

Ved å formalisere og dokumentere kompetansen du har opparbeidet deg de siste ti årene, følger det mange fordeler. For eksempel stiller du sterkere i køen av jobbsøkere, eller du kan lettere oppnå å få fast ansettelse. Har du fagbrev kan det også være «inngangsporten» til videre utdanning, og ikke minst kan du oppnå høyere lønn.

Hvorfor delta på kurset Norsk Fagutdanning tilbyr?

Er du over 23 år og ønsker fordelene et fagbrev gir, meld deg på dette eksamensforberedende teorikurset hos Norsk Fagutdanning, slik som mange andre også gjør. Vi har kun fokus på at du skal bestå den teoretiske eksamen.
Bestått teorieksamen leder fram til fagbrev.

Gjennomføring

Læreplan i anleggsmaskinførerfaget Vg3 / opplæring i bedrift: https://www.udir.no/kl06/AMF3-01/Hele/Formaal
  • Selvstudie
  • 2 lørdagssamlinger hvor veileder har regien, men hvor det og vil være rom for faglige diskusjoner og refleksjoner (ved oppstart og rett før eksamen) (ikke obligatorisk)
  • Tildeles egen Elevmappe for innlevering av oppgaver, hvor vurdering blir gitt
  • Veiledning og vurdering av ca. 4 innleveringsoppgaver av veileder i faget
  • Kollokviegruppe anbefales for å diskutere fagstoff, eller samarbeide om faglige emner (via nett, eller møtes fysisk) (valgfritt)
  • Bruk av fagressurser i TEAMS- læringsplattform
  • Medlem i Facebookgruppe (valgfritt)

Hva gjør jeg etter endt kurs/bestått teorieksamen?

Etter bestått teorieksamen er du klar til å melde deg opp til fagprøven som praksiskandidat. Men før det, må den enkelte dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din praksis, både mht mengde, og om den er relevant ifht faget. De arrangerer også fagprøven.

Krav

Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter, både skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå. I tillegg må deltaker oppfylle krav om alder.

Finansiering

Norsk Fagutdanning er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen på https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/soknader/
Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Pris for Fagbrev Anleggsmaskinfører, nettbasert studium

Se påmeldingsskjema for pris.

Scroll til toppen