Asbestsanering – Innvendig, Utvendig, Rør og Oppdatering

Vi gjennomfører våre kurs i asbestsanering slik at de tilfredsstiller kravene i forskriften for arbeid med asbest. Kursbeviset danner grunnlag for å søke arbeidstilsynet om godkjenning for slikt arbeid som normalt gis for en varighet på 3 år.

Det er arbeidsgivers ansvar å påse at alle som arbeider med asbest har godkjent opplæring og kan fremvise dokumentasjon på dette.

Hva trenger du?

Det er ingen opptakskrav eller krav til forkunnskaper.

For å få tillatelse til å sanere innendørs må man ha 3 dagers kurs. Den siste dagen er da praksis med bygging av undertrykksluse. Dersom man deltar på kurs i virtuelt/digitalt klasserom via Teams vil dag for praksis bli arrangert på ulike steder rundt om i landet. Noe ventetid og eventuell reise til praksissted må påregnes for å få gjennomført praksis. Kostnader ved eventuell reise er ikke inkludert i kurspris.

Fornyet opplæring i asbestsanering

I forskrift best. nr. 703 Utførelse av arbeid § 4-5 krever arbeidstilsynet at opplæring i arbeid med asbest skal fornyes innen 3 år etter siste godkjenning. Dette for å sikre at arbeidstakers kunnskaper holdes ved like og oppdateres.

Det er arbeidsgivers ansvar at alle som arbeider med asbestholdige materialer skal har godkjent opplæring før arbeidet starter. På forespørsel fra Arbeidstilsynet skal det kunne dokumenteres at arbeidstakerne har fått nødvendig opplæring. Dette gjelder også fornyet opplæring.

Oppdateringskurset går over 1 dag uavhengig hvilken godkjenning bedriften har fra før.

Kursbevis utstedes etter gjennomført og betalt kurs, og brukes som dokumentasjon til arbeidstilsynet om at fornyet opplæring er gitt.

Pris for kurs i Asbestsanering

Se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen