Arbeidsvarsling kurs 3 – Manuell trafikkregulering

Formål med opplæringen

Formål med opplæringen er å gi deltager grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndighetene setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på risk- og fylkesveier.

Gjennomføring

Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning etterfulgt av praktisk prøve. Denne skal foregå ute på trafikkert vei, og skal skje i henhold til en godkjent arbeidsvarslingsplan.

Innhold

Sertifisering

Norsk Fagutdanning utsteder kompetansebevis etter gjennomført kurs og praktisk opplæring.

Varighet på sertifiseringen er 5 år og resertifiseringen gjøres ved nytt fullstendig kurs 3.

Pris for kurs i Arbeidsvarsling 3

Se påmeldingsskjema under. Pris inkluderer materiell, kursbevis, sertifikat og kaffe/te.

Scroll til toppen