Arbeidsvarsling kurs 1 - Arbeid på vei

Innhold

Kurset tilfredstiller kravene gitt av Håndbok N301 «Arbeid på og ved veg».

Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på veiarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for veiarbeidsvarsling på riks- og fylkesveger.

Formål med opplæringen

Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Målgruppe

Ansatte og verneombud hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Oppnådd kompetanse

De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarlig med kurs type 2. De som har kurs type 1 trenger ikke basiskurs.

Gjennomføring

Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning. I spesielle tilfeller kan kurset ha fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre.

Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.

Oppdatering/resertifisering:

Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres. Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innen 5 år.

Tas kurset hos Norsk Fagutdanning følger vi deg opp i god tid før ditt sertifikat går ut.

Varighet

Kurset er normert til 6 timer, normalt fra kl. 0900 til kl. 1500.

Har du kurs 2, trenger du ikke kurs 1.

Pris for kurs i Arbeidsvarsling 1

Se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen