Permittering ABC

Korrekt fremgangsmåte i henhold til arbeidsmiljøloven når bedriften har behov for permittering av ansatte.

Tema for kurset Permittering

Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere ved permitteringsprosesser.

Dagskurset gir en oversikt over de mest sentrale emnene i loven med særlig fokus på reglene om permittering av ansatte. I tillegg til at kurset gir en innføring i de grunnleggende reglene knyttet til permittering begrunnet i virksomhetens behov for reduserte lønnskostnader.

Oversikt – kursinnhold – læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler knyttet til fremgangsmåten ved permittering, og særlig om hva som kan danne grunnlag for permittering herunder valg av ansatte som permitteres og hvem som får fortsette i stillingene.

Deltema:

Hvem passer kurset for?

Pris for Permittering ABC

Se påmeldingsskjema under. Prisen inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te.

Kurs over hele landet. Ta kontakt visst det er ønskelig å sette opp dette kurset i ditt nærmiljø.

Scroll til toppen