Nedbemanning ABC

Tema for kurset

Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere ved nedbemanningsprosesser.

Dagskurset gir en oversikt over i de mest sentrale emnene i loven med særlig fokus på reglene om opphør av arbeidsforhold som arbeidsgiver må etterleve ved nedbemanning.

Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til oppsigelser begrunnet i virksomhetens behov for reduserte lønnskostnader.

Oversikt – kursinnhold – læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler knyttet til fremgangsmåten ved oppsigelse, avskjed og permittering, og særlig om hva som kan danne grunnlag for fristillelser, oppsigelser og permittering.

Deltema:

Hvem passer kurset for?

Pris for Nedbemanning ABC

Se påmeldingsskjema under. Det er et 6 timers kurs, inkludert lunsj og pauser. Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te.

Scroll til toppen