Grunnkurs i Offentlig anskaffelse

Innen kommunal sektor har erfaringsvis mange problemer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse.

Kurset legger opp til overordnet gjennomgang av regelverket på dette området.

Hensikten med kurset er å gi basis opplæring og grunnleggende forståelse av Anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse.

Kurset retter seg både mot de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser.

Kurset avholdes over fem timer, og vil gi grunnlag for å fordype seg i enkeltmoduler innenfor ulike spesialtema.

Kursinnhold – grunnkurset

Målsetting med kurset

Etter kurset skal deltakerne ha fått en innføring i aktuelt lov- og regelverk knyttet til offentlige anskaffelser, og kunne vite når Anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse!

Det kan videre tilbys kurs som går mer i dybden for enkelttemaer; som hvordan skrive en god anbudsspesifikasjon, nærmere om kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, og rammeavtaler (fordeler, ulemper og hvordan de kan bygges opp for å dekke oppdragsgivers behov).

Pris for Grunnkurs i Offentlig anskaffelse

Se påmeldingsskjema under.
Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te.

Kurset kan også tas som webbasert live kurs – send oss forespørsel om dette.

Scroll til toppen