Byggeledelse VA

God byggeledelse og kontroll av VA-prosjekter er en forutsetning for at VA-prosjekter leveres i tråd med avtalt kvalitet og pris. Potensielt er det betydelige kostnader å spare for kommunen/tiltakshaver.
Kurset gjennomføres med forelesning, gruppeoppgaver og løsning av konkrete dagsaktutelle problemstillinger kursdeltagerne sitter med.
Foreleserne er høyt kvalifiserte med bred kompetanse innen VA-anlegg. Alle gjennomfører kurs i ADK og kjenner godt til utfordringer til entreprenørene og de utførende, og vet godt hva som er de vanligste feilene som blir gjort og konsekvensene av disse.

Agenda

  • Innføring
  • Lover og forskrifter
  • Aktuelle Standarder og Normer
  • Helse Miljø og Sikkerhet
  • Byggherreansvar i prosjekt
  • Byggeledelse, kontroll og oppfølging av VA anlegg
  • Geoteknikk og planlegging
  • Rørmaterialer
  • Bygging av VA anlegg
  • Sluttkontroll og dokumentasjon

Målgruppe

Kurset er for ingeniører, teknikere og saksbehandlere i kommuner, konsulent- og entreprenørfirmaer, for å bedre rutiner rundt gjennomføring og kontroll av VA-prosjekter.

Forkunnskaper

For dette kurset er det ingen krav til forkunnskaper.

Pris for Byggeledelse VA

Se påmeldingsskjema under.

Relaterte kurs

Scroll til toppen