ADK1 Sertifisering

Norsk Fagutdanning er Norges største landsdekkende leverandør av ADK1-kurs.

ADK1 Sertifiseringkurs

ADK1-sertifiseringskurs gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarer stiller til et moderne ledningsanlegg.

Krav til ADK1-sertifikat kurs

Eiere av VA-anlegg stiller krav til at kun de med dokumentert ADK1-kompetanse kan gjøre arbeid i VA-anlegget. Med ADK1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.
I henhold til Norsk Vann (Tidligere NORVAR) sine krav, skal minst en person i grøftelaget kunne dokumentere ADK1-sertifikat. Kravet gjelder både den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger rørene i grøfta. Dette betyr at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, skal begge ha ADK1-sertifikat.

Kursinnhold ADK1 Sertifisering


ADK1 eksamen

ADK1-kurset har en skriftlig eksamen på 5 timer. Ta kontakt med oss i god tid før kursstart hvis du har lese- og skrivevansker.

ADK1 sertifikat

Ved bestått eksamen og godkjent praksis/utdanning utstedes det ADK1-sertifikat til kursdeltaker. Sertifikatet utstedes av Norsk Vann. Sertifikatet gjelder i alle norske kommuner.

Forkunnskaper

Krever ingen forkunnskap for deltakelse på kurset - fordel med kjennskap til anleggsbransjen.

For utstedelse av sertifikat

Utdanning/praksis må tilfredsstille minst ett av punktene A-D:

Alternativ A:
3 års praksis i grøfter, og legging av vann og avløp.

Alternativ B:
Har bestått fag/svenneprøve innenfor:

1. Rørleggerfaget
2. Anleggsmaskinførerfaget
3. Vei og anleggsfaget
4. Fagrelatert anleggsteknikk
– og ett års praksis i VA.

Alternativ C:
Bachelor/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg,
– og ett års praksis i VA.

Alternativ D:
Elever på vg2 anleggsteknikk som tar ADK1 eksamen må gjennomføre resertifiseringskurs ADK1 etter bestått fagbrev og 1 års praksis, jfr. pkt B).

Se også vedlegg 1 i læreplanen.

Varighet

Gjennomføringen er en kombinasjon av praktisk og teoretisk forelesning. Kurset kjøres til vanlig på virkedager. Helg og kveldstid kan også forekomme. Det må påregnes en del egeninnsats gjennom oppgaveløsning.

Program for kurset sendes til deltakere i forkant av gjennomføringen.

Målgruppe

Maskin entreprenører, rørleggere og kommunalt ansatte som skal legge stikk- eller hovedledninger i grunnen, eller som skal kontrollere slikt arbeide.

Pris for ADK1 Sertifisering

Se påmeldingsskjema under.

Scroll til toppen