ADK1 Resertifisering

Bakgrunn for resertifisering

Ved revisjonen av ADK Læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK sertifikatet.
Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs- de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen og må deretter fornyes gjennom et resertifiseringskurs.

Hovedmål for opplæring ved resertifisering

Gjeldende læreplan for ADK1 - inneholder 14 teoretiske og ett praktisk delmål.

Ved resertifisering vil det bli gjennomgått de 14 teoretiske delmål i en kortversjon og med fokus på de siste endringer som er gjeldende for faget. 

Resertifiseringskurset

Kurset består av teoretisk opplæring med undervisning, kurset avsluttes med en liten test. Se læreplan ADK1 resertifisering.
Kurset gjennomføres over 2 dager. ADK1-Sertifikats nummer må oppgis ved påmelding!


Krav som stilles for å kunne utstede  nytt ADK1 sertifikat.

– A) Gyldig ADK1 sertifikat. Gyldig ADK1 sertifikat vil være 6 måneder fra utløpsdato. Læreplan: Utgave 01.08.2018, Side 6

– B) For kandidater som ikke har et gyldig ADK1 sertifikat, ref. A), må en ta resertifiseringskurs og bestå en fullverdig ADK1 eksamen, før ADK1 sertifikat kan utstedes.

Forkunnskaper

Ingen, men kjennskap til drift og vedlikehold av VA anlegg er en fordel.

Målgruppe

Rørleggere, maskin entreprenører og kommunalt ansatte som legger rør i grunnen (stikk og- eller hovedledninger), samt de som skal kontrollere slikt arbeide. Passer og bra for VA ingeniører uten praktisk VA erfaring eller kommunale saksbehandlere.

Pris for RE-ADK1 Sertifisering

Se påmeldingsskjema under. 

Scroll til toppen